Huisreglement

Hondencentrum Almere Huisreglement

 

 1. De dagopvang en het pension is voor het brengen en halen van de hond(en) van maandag t/m vrijdag (uitgezonderd feestdagen) tussen 07.00 – 09.00 uur en tussen 16.00 – 18.30 uur geopend. In het weekend alleen op afspraak. 
 2. Honden in de dagopvang kunnen geen rechten doen gelden op overnachtingen. Indien men dit wenst is een tijdige reservering noodzakelijk. 
 3. De hond(en) diens volgens de norm geldig ge-ent te zijn inclusief kennelhoest. Het entingsbewijs/paspoort dient in onze administratie bewaard te worden. Indien de hond(en) niet correct zijn ge-ent, wordt de toelating tot de kennel geweigerd. Zie verder onder INENTINGEN wat er is vereist. 
 4. De hond(en) dienen getatoeëerd of gechipt te zijn (let daarbij op dat de hond dan ook geregistreerd wordt bij het NDG (Nederlandse gezelschapsdieren) of bij een andere organisatie). Dit bewijs dient met het paspoort afgegeven te worden.
 5. De hond(en) die een besmettelijke ziekte onder de leden hebben worden gedurende de ziekteperiode niet toegelaten op het kennelterrein. De eigenaren dienen zelf voor deze periode een oplossing te zoeken. 
 6. Betalingen voor de dagopvang dienen vooraf per kas of automatische betaling te worden voldaan op de eerste werkdag van ieder maand.
 7. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden voor gereserveerde periodes. 
 8. Er bestaat een betalingsverplichting over de gereserveerde periode, ondanks het feit dat incidenteel geen gebruik wordt gemaakt van de opvang gedurende deze periode. 
 9. Het Hondencentrum Almere is gerechtigd in geval van ziekte van de ter verzorging afgegeven hond(en) de dierenarts te consulteren. Dit is op kosten van de eigenaar van de hond(en).
 10. Het Hondencentrum Almere is niet aansprakelijk voor geleden schade aan u en/of uw hond(en), in welke vorm dan ook.
 11. Het Hondencentrum Almere behoudt het recht de reglementen aan te passen, te wijzigen of te schrappen wanneer deze dat nodig acht, zonder opgave van reden.
 12. Aan fouten in alle vormen van schrijven door het Hondencentrum Almere, kunnen geen rechten worden ontleend.
 13. Prijs(wijzigingen) zijn ten alle tijden onder voorbehoud. 
 14. Wanneer u de bevestigingsbrief van ons ontvangen en getekend heeft gaat u akkoord met dit reglement en geeft daarbij aan deze te hebben begrepen. 
 15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie c.q. leiding.

Het laatste nieuws

Nieuwsbrief april 2021
Nieuwsbrief december 2020
Nieuwsbrief juni 2020